AI Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor “De Kweek Expert” op TheGrowSupplier.com

1. Inleiding Welkom bij “De Kweek Expert”, een AI-gestuurde hulpbron gebaseerd op GPT-technologie ontwikkeld door OpenAI, aangeboden door The Grow Supplier op www.thegrowsupplier.com (de “Website”). Deze gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) regelen uw gebruik van “De Kweek Expert”.

2. Acceptatie van de Voorwaarden Door “De Kweek Expert” te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van OpenAI/ChatGPT. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, dient u het gebruik van “De Kweek Expert” onmiddellijk te staken.

3. Gebruik van “De Kweek Expert”

 • “De Kweek Expert” is ontworpen om u te helpen bij het kweken van planten en het bieden van gerelateerd advies.
 • U dient “De Kweek Expert” alleen te gebruiken voor legitieme en legale doeleinden.
 • Misbruik van “De Kweek Expert” is strikt verboden.

4. Intellectuele Eigendomsrechten

 • Alle inhoud en functionaliteiten van “De Kweek Expert” zijn eigendom van The Grow Supplier en/of haar licentiegevers.
 • Het gebruik van “De Kweek Expert” geeft geen eigendomsrechten of licenties buiten het toegestane gebruik.

5. Beperkingen

 • Het is niet toegestaan om “De Kweek Expert” te decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode te achterhalen, of wijzigen.
 • U mag geen inhoud van “De Kweek Expert” kopiëren, distribueren, uitzenden of gebruiken buiten de context van de Website.

6. Privacy

 • Uw gebruik van “De Kweek Expert” valt onder ons Privacybeleid, beschikbaar op onze Website.
 • Persoonlijke informatie die verzameld wordt via “De Kweek Expert” zal worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

7. Wijzigingen aan de Voorwaarden The Grow Supplier behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Uw voortgezet gebruik van “De Kweek Expert” na dergelijke wijzigingen vormt uw acceptatie van de nieuwe Voorwaarden.

8. Aansprakelijkheid

 • “De Kweek Expert” wordt geleverd “zoals het is” en The Grow Supplier geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie.
 • The Grow Supplier is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit uw gebruik van “De Kweek Expert”.

9. Contact Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden kunt u contact opnemen met The Grow Supplier via [e-mail/contactpagina op de Website].

Door gebruik te maken van “De Kweek Expert”, bevestigt u dat u deze Voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van OpenAI/ChatGPT hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn.